บริษัท เซเด็นชะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2011 โดยเป็นผู้ดูแลกิจการภายในประเทศไทย ของบริษัท เซเด็นชะ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิต จำหน่าย เครื่องเชื่อมพลาสติกและเทคโนโลยีของระบบเครื่องเชื่อมอันมีอายุยาวนานกว่า 60 ปี โดยเริ่มต้นจาก เครื่องเชื่อมความถี่สูง และเครื่องเชื่อมอัลทราโซนิกส์และยังมีความภาคภูมิใจในส่วนแบ่งการตลาดของเครื่องเชื่อมพลาสติกที่สูงภายใน ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมีความต้องการในตลาดทั่วโลกมากขึ้น ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัท เซเด็นชะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้มอบการบริการและคุณภาพที่ดีเทียบเท่า บริษัท เซเด็นชะ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ให้กับลูกค้าภายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเสมอมา